W dniu dzisiejszym, w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, klasa 5a wybrała się na wycieczkę po Lublinie idąc śladami unii lubelskiej. Przewodnikiem po miejscach związanych z tym wydarzeniem był Mateusz Husak z klasy 8b. Uczniowie klasy 5a poznali okoliczności, które  doprowadziły do powstania unii, a także polityczne i gospodarcze skutki tych rozmów. Wycieczka rozpoczęła się od Centrum Kultury. Tam zobaczyliśmy kopię słynnego pisma  upamiętniającego zawartą w Lublinie unię Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim z 1 lipca 1569. Idąc dalej, przez plac Litewski, zatrzymaliśmy się pod pomnikiem symbolizującym zawarcie owej unii. Wysoki na 13 metrów obelisk z napisami z mosiężnych liter i płaskorzeźbą od strony frontowej zwraca naszą uwagę. Relief przedstawia dwie stojące kobiety (symbolizujące Koronę i Litwę), zwrócone ku sobie, podające sobie prawe dłonie, z tarczami herbowymi obydwu państw (Polski – Orzeł Biały i Litwy – Pogoń) między sobą. Jego autor, Paweł Maliński, zawarł w tym geście symboliczną jedność Polski i Litwy, które połączyła unia. Obelisk jest jednym z trzech lubelskich obiektów uznanych w marcu 2007 roku przez Unię Europejską za symbol dziedzictwa europejskiego. Następnym punktem naszej wycieczki był Ratusz lubelski, a po nim Trybunał Główny Koronny na Starówce lubelskiej. Kościół Dominikanów był ostatnim miejscem, gdzie Mateusz opowiadał swoim młodszy kolegom o śladach unii. Uczniowie chętnie słuchali ciekawych i interesujących opowieści, poprzez które widać było duży profesjonalizm i wiedzę Mateusza.  Bardzo mu dziękujemy za tak ciekawie spędzony czas. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zostanie naszym Przewodnikiem.