„Sztuka, którą można dotknąć i poczuć” to program oparty na Arteterapii i integracji sensorycznej przeznaczony dla uczniów koła plastycznego klas I-szych. Jest on już realizowany od września i będzie przez cały rok szkolny, jako planowe zajęcia pozalekcyjne.
Głównym celem tej innowacji jest uczestnictwo ucznia w zajęciach plastycznych poprzez eksperymentowanie różnymi materiałami plastycznymi. Uczeń będzie mógł doświadczyć swoimi zmysłami czym jest sztuka. Poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie oraz działanie uzewnętrzni swoje myśli, dążenia i emocje. Poznane na zajęciach narzędzia
i materiały dostarczą mu elementarnej wiedzy na temat różnorodnych środków wyrazu artystycznego i umożliwią indywidualny rozwój. Najwyższą jednak wartością terapeutyczną tych zajęć jest sam proces twórczy. Mamy nadzieję, że pozwoli to naszym uczniom znaleźć, tak zadowolenie jak i spełnienie. Autorem i realizatorem programu jest nauczyciel plastyki – p. Joanna Frydrych-Staszczak

Do tej pory uczniowie poznawali różne rodzaje kasz, zbóż, ziaren itp. Mogli je brać do rąk, przesypywać, a nawet próbować. Z wybranych powstały piękne prace plastyczne: jesienne grzybki czy „kwiaty” w wazonie”. Było również rysowanie świecą. W listopadzie malujemy palcami, używamy włóczek i szablonów. Każde zajęcia to dla naszych 1-klasistów nowe wyzwanie. Jest nauka przez aktywność twórczą i dużo radości! Ponadto sprzątamy po sobie materiały plastyczne i pomagamy wzajemnie! Jest kolorowo, kreatywnie i ciekawie!