Woda jest najpospolitszą i najbardziej zdumiewającą substancją na Ziemi, bez której niemożliwe jest życie. Wody pitnej brakuje wielu ludziom na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba oszczędzać, ponieważ kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności, zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

W ramach podjętej przez szkołę akcji: Światowy Dzień Wody z PAH, która odbywa się w tym roku pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody” w klasach IV-V przeprowadzone zostały zajęcia, na których uczniowie pogłębili wiedzę na temat niezwykłych cech i właściwości  tej substancji oraz konieczności jej oszczędzania, chętnie wykonali plakaty zachęcające do oszczędzania wody. Uczniowie klas starszych zapoznali się z pojęciem wody wirtualnej oraz o czym informuje nas ślad wodny. Zainspirowani tą wiedzą, wykonali prezentacje, które niewątpliwie będą pomocą w przygotowaniu się do ogłoszonego konkursu „Kropla wiedzy o wodzie”.