W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze studentami z Koła Naukowego Psychologów UMCS. Studenci będą pomagać naszym uczniom m.in. w opanowaniu technik efektywnego uczenia się.Na dzisiejszych pierwszych warsztatach p. Kamila Czarny i p. Magda Ciołek, studentki 3 roku psychologii, omówiły i przećwiczyły z uczniami klas 7a i 7b dwie metody skutecznego zapamiętywania: pałac z pamięci i mapę myśli. Uczniowie już wiedzą, jak ważne jest odpowiednie nastawienie, zrozumienie, powtarzanie oraz myślenie obrazami i barwami podczas uczenia się. Dowiedzieli się także, że kolorem najlepiej odtwarzanym przez mózg jest pomarańczowy. Dlatego od dziś obowiązkowo w każdym piórniku musi być pomarańczowy flamaster!