W kolejnym dniu Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie klasy 7a tym razem mieli okazję poznać w jakim tempie zanieczyszczenia przemieszczają się w środowisku. Warsztaty zorganizował dla nas Uniwersytet Przyrodniczy. Zostało nam przedstawione doświadczenie modelowe, w którym zawarte były 3 zagadnienia: szybkość filtracji zanieczyszczeń przez less, piasek i wełnę mineralną, zatrzymywanie zanieczyszczeń oraz ocena właściwości fizykochemicznych przesączów. Uczniowie mieli możliwość nie tylko teoretycznego zapoznania się z problemami zanieczyszczania środowiska, ale również mogli sami przeprowadzić eksperymenty: oznaczenia wartości pH roztworów (między innymi sprawdzili pH swojej śliny), przewodności elektrolitycznej, zawartości fosforu, ocenę ilości i jakości przesączu. Pokazy okazały się bardzo interesujące i zapewne przyczynią się do chętnego poszerzania wiedzy chemicznej. Panie prowadzące zapowiedziały, że już myślą o nowych doświadczeniach na przyszły rok, czekamy więc z niecierpliwością.