Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej” zorganizował Ogólnopolski Konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Skierowany on został do uczniów klas 7-8 SP szkól podstawowych. Celem jego było zainteresowanie młodzieży problematyką tożsamości narodowej oraz pobudzenie kreatywności młodzieży w tym zakresie, jak również wsparcie aktywności nauczycieli.

Cieszymy się, że 1 miejsce w tym konkursie otrzymał uczeń klasy 7b – Antonii Słowik wykonując pracę „Kamieniczki lubelskie”, wyróżnienie przypadło Rozalii Szychcie z klasy 7a za pracę „Brama Grodzka”. Serdecznie im gratulujemy!

W regulaminie konkursu czytamy, iż „Każdy Laureat konkursu, którym będzie szkoła otrzyma 30 sztuk gier planszowych „Edukacja regionalna. Regionalne wędrówki”, które są  zaproszeniem do świata kultury, przygody i tradycji oraz pomagają poznawać regiony Polski, ich piękno, historię i ciekawostki. Ponadto każda szkoła otrzyma Dyplom, a nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu Certyfikat uczestnictwa”.

Uczniowie pracowali pod opieką p. Joanny Frydrych-Staszczak.