Wiersz pt. „Warzywa” Juliana Tuwima rozpoczął projekt czytelniczy „Tuwimowo”. W zajęciach przeprowadzonych w bibliotece uczestniczyły klasy pierwsze. Uczniowie zapoznali się z treścią wiersza, a podczas pracy w grupach mogli wykorzystać swoją wiedzę o warzywach do różnych zadań. Okazało się, że nie wszystkie warzywa są im znane. Uczniowie wysłuchali również fragmentu książki pt. „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Poznali pisarza od innej strony – był chłopcem, który miał różne pasje jak mikstury chemiczne, czy hodowlę zaskrońców w pudełku, a z matematyki dostawał same jedynki! Dzięki wielu swoim pasjom Julek został poetą. I to takim poetą:

(…) że choćby przyszło tysiąc pisarzy

i każdy tysiąc strof by wysmażył,

i każdy nie wiem, jak się nadymał,

nikt nie dogoni Julka Tuwima (…).