Jakich narzędzi pisarskich używali Sumerowie? Czym pisali średniowieczni skrybowie, a czym nasi dziadkowie? Czego używano dawniej zamiast papieru? Odpowiedzi na te pytania usłyszeli uczniowie klasy 2a, którzy we wtorek uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach na Politechnice Lubelskiej. To były wyjątkowe zajęcia.