9 listopada 2017 r. Afrodyta, Hera, Zeus i wielu innych bogów greckich pojawiło się na korytarzach naszej szkoły. Wszystko z powodu spotkania w ramach drugiej edycji „Uczty bogów”. Uczniowie klasy 5b, w ramach podsumowania cyklu lekcji związanych z omawianiem mitologii, zorganizowali „posiedzenie” greckich bóstw. Każdy był zobowiązany do przygotowania kostiumu wybranej postaci mitologicznej, by następnie szczegółowo zaprezentować szatę wraz z atrybutami właściwymi danemu bogowi lub herosowi. Motywy mitologiczne są obecne na wielu płaszczyznach życia człowieka, począwszy od sztuki, a skończywszy na elementach języka. Nawet współczesne kino podejmuje taką tematykę, dokonując oczywiście swoistej reinterpretacji znanych historii obecnych w antycznych greckich wierzeniach. Nauka poprzez zabawę stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych metod stosowanych podczas wdrażania wiedzy w szkole.