Taka intencja towarzyszyła nam w czasie piątkowych Mszy św. Poszczególne klasy
modliły się także za s. Przełożoną, s. Dyrektor i za naszą młodzież przygotowującą
się do sakramentu bierzmowania. Dziękujemy klasom za piękne przygotowanie liturgii.

Jesteśmy wszyscy świadomi, że tu chodzi o Miłość.