Uczymy się żyć w przyjaźni – taki tytuł miały warsztaty zorganizowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, w których wzięli udział uczniowie klasy 1b. Zajęcia zaczęły się od utworzenia pajęczyny symbolizującej więzi koleżeńskie i każdy mógł usłyszeć coś miłego o sobie. Potem były inne, równie ciekawe, zadania do wykonania. Dzieci wysłuchały opowiadania o szukaniu przyjaciela oraz wykonały swój parasol życzliwości, dobroci, szacunku, pod którym mogą się schronić koledzy i koleżanki z klasy. Dziękujemy Paniom prowadzącym za ciekawe i pouczające zajęcia oraz ogromną cierpliwość.