Delegacja naszej szkoły wzięła dziś udział w uroczystościach pogrzebowych śp. abpa Bolesława Pylaka w lubelskiej archikatedrze. Zmarły abp. B. Pylak był biskupem lubelskim w latach 1975-1997. Zmarły z zaangażowaniem i ojcowską troską traktował każdego człowieka.