Nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Medycznym. W ramach udziału w Medycznym Forum Edukacyjnym uczelnia proponuje udział w zajęciach
o tematyce biologicznej, chemicznej i medycznej. W ramach tych trzech bloków nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w:
1) wykładach
2) zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach działalności kół naukowych
3) Dniach Otwartych Uczelni
4) konkursach przedmiotowych
5) warsztatach
6) wizytach na UM w zorganizowanych grupach
7) konferencjach i innych wydarzeniach.

Z niecierpliwością czekamy na tematy zajęć, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie klas I-VIII. Mamy nadzieję, że podczas tych spotkań dzieci i młodzież naszej szkoły rozbudzą swoje zainteresowania naukami przyrodniczymi i medycznymi oraz będą rozwijać swoje teoretyczne i praktyczne kompetencje naukowe. A starsi uczniowie będą mieli rzadką okazję do poznania specyfiki studiów medycznych już na etapie nauki w szkole podstawowej.