Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/22 rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele
pobrygidkowskim, podczas której dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski i modliliśmy się za całą
wspólnotę urszulańską.
Dalsza część naszego wspólnego świętowania rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego na
boisku szkolnym, po którym Siostra Dyrektor wręczyła świadectwa uczniom klas ósmych. Był to
również czas podziękowań dla wychowawców, uczniów i rodziców – szczególnie tych
zaangażowanych w pracę w Radzie Rodziców. Dowiedzieliśmy się również, kto uzyskał najwięcej
punktów w Turnieju o Puchar św. Urszuli.
Ostatnia część uroczystości nastąpiła w klasach, gdzie uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody oraz
podziękowali wychowawcom.
Całej urszulańskiej wspólnocie naszej szkoły życzymy spokojnych wakacji i błogosławionego czasu
odpoczynku!