Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie o Złote Lilie
Jadwigi Andegaweńskiej. W tym roku zakres materiału obejmuje okres od unii w Krewie
do unii lubelskiej. Konkurs podzielony jest na 3 etapy; etap szkolny odbędzie się 3 marca;
zgłaszać się można do p. Donaty Garbala do końca tygodnia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zakresem wymagań znajdującym się pod
linkiem:

https://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/konkurs-wiedzy-o-sw-