Dnia 14 grudnia 2015 r. dzieci klas trzecich, które przygotowują się do przyjęcia w szeregi Papieskich Dzieł Misyjnych odwiedziły muzeum misyjne Sióstr Franciszkanek Misjonarek w Dąbrowicy. Siostra Aniela będąca 28 lat na misjach w Senegalu opowiedziała o swojej pracy, ludziach, ich życiu i trudnościach, z którymi się borykają. W rytmie tam – tamów dzieci śpiewały piosenki afrykańskie. Dużym przeżyciem było dla nich zwiedzanie muzeum misyjnego i rewia mody afrykańskiej. Chętni zakupili lemury wspierając tym samym młodszych kolegów z misji.