Nie wszyscy mogą pielgrzymować do Rzymu, by uczestniczyć w kanonizacji naszego Papieża, ale wszyscy mogą pielgrzymować do pokoju świętego Jana Pawła II. Właśnie dzisiaj wszystkie klasy przysiadły w tym miejscu, które znajduje się na terenie urszulańskiego klasztoru. To tutaj Kardynał Karol Wojtyła zatrzymywał się, kiedy przyjeżdżał jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pokój jak dawniej… Na ścianie wisi pamiątkowe zdjęcie Papieża z napisem – „ Drogim Siostrom Urszulankom w Lublinie z błogosławieństwem Jan Paweł II. 13.02.1987 r. Z okazji kanonizacji siostry przygotowały tablicę – „ Spotkania ze Świętym”. Między zdjęciami upamiętniającymi spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II znajdują się listy nadsyłane z Krakowa i z Rzymu – już papieskie. Dla dzieci było to duże przeżycie i radość przebywania w tym miejscu.