To już XVIII Lubelski Festiwal Nauki, a kolejny dla uczniów z klasy 2b i 3b. W tym roku wzięli oni udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. Zajęcia pt. „W przyjaźni z przyrodą” przypomniały uczestnikom zasady zachowania się w lesie oraz znaczenie znaków i infografik, które można spotkać w przestrzeniach przyrody. Przekazane informacje uczniowie wykorzystali do stworzenia własnej tablicy informacyjnej. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik wykonał przypinkę według własnego pomysłu.