smart

W dniu dzisiejszym klasy 5-8 podczas lekcji historii gościły Panią Annę Misiarz – Stylińską wraz z podopiecznymi ze Szkolnej Bursy nr 2 w Lublinie. W ramach realizacji projektu edukacyjno-patriotycznego „W sercu zapisane  – Matkom Sybiraczkom” młodzież z tejże placówki w roku szkolnym 2018/2019 nagrywała wywiady z „żywymi świadkami historii”, którzy uczestniczyli w masowych deportacjach Polaków na Syberię. Docelowo z nagrań ma powstać książka ze wspomnieniami lub film. W ramach lekcji historii nasi goście przybliżyli nam temat masowych deportacji na Syberię ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Sybiraczki. Po każdych zajęciach została przygotowana przez uczestników karta z podpisami naszych uczniów, która złoży się na pamiątkową księgę, wręczoną Sybirakom podczas obchodów  80-lecia masowych deportacji na Syberię.