Za nami rok edukacji ekonomicznej. Wspólnie realizowaliśmy projekt Złote Szkoły NBP (mamy ten tytuł!), przeprowadziliśmy szereg lekcji z Bakcylem (Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży), braliśmy udział w Europejskim Quizie Finansowym (III miejsce w województwie!).

Dla tych, którzy są zainteresowani ekonomią i chcą pogłębiać swoją wiedzę, Bakcyl przygotował specjalne, wakacyjne aktywności. Są to:

 1. Konkurs krzyżówkowy dla uczniów klas 1-4, 5-6, 7-8
  •  Dla każdej grupy odrębna krzyżówka
  •  Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie krzyżówki, a następnie wykonanie zadania dodatkowego, które będzie związane z odgadniętym hasłem
  •  Przy niektórych pytaniach uczestnik znajdzie podpowiedzi  (w formie linków do stron publikacji i filmów)
  •  Konkurs potrwa od 5 lipca do 30 sierpnia 2021 roku
  •  Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zgłoszeń (odrębnie w trzech grupach wiekowych)
  1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
 2. Konkurs wiedzy składający się z cyklu quizów dla uczniów klas 1-4, 5-8
  •  4 krótkie testy wiedzy w formule online na platformie TESTPORTAL
  •  Każdy quiz będzie dotyczył innej tematyki i będzie aktywny przez dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem Konkursu
  •  W każdym quizie pula 10 pytań. System wylosuje dla każdego gracza 6 pytań
  •  Uczestnik może przystąpić do wszystkich czterech quizów lub do wybranego testu
  •  Nagrody finansowe dla trzech najlepszych graczy w każdym quizie (odrębnie w dwóch grupach wiekowych).
  1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)

Więcej szczegółów już niebawem na stronie internetowej: www.bakcyl.wib.org.pl  w zakładce WAKACJE 2021.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Koordynatorkami wszystkich realizowanych projektów ekonomicznych były: p. Bożena Szypuła i p. Iwona Jagła-Izdebska.