W minioną środę odbyło się w naszej szkole spotkanie poświęcone profesor
Wandzie Brzyskiej – uczennicy oraz nauczycielki szkoły urszulańskiej, pierwszej kobiety na stanowisku prorektora Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie najbliższej rodziny pani Wandy – córka Dorota Weiss z mężem Januszem, pan dr Władysław Bubień, który
reprezentował Lubelski Klub Seniorów Lotnictwa, pan Kamil Jerzyk, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz współtwórca wystawy
o pani Wandzie. W trakcie spotkania usłyszeliśmy o najważniejszych momentach z życia naszej absolwentki związanych z jej edukacją w szkole oraz o jej wielkiej pasji – spadochroniarstwie sportowym. Wszystkich zainteresowanych życiem pani Wandy oraz edukacją w naszej szkole tuż po II wojnie światowej odsyłamy do książki
K. Załuskiego „Wanda Brzyska. Moje życie”.