„Rywalizacja czy współpraca?” to temat dzisiejszych warsztatów dla rodziców, które poprowadziły dr Iwona Ulfik – Jaworska i mgr Aneta Lutomska.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do pogłębienia znajomości mechanizmów wpływających na relacje między dziećmi oraz poznania sposobów reagowania na zachowanie dzieci tak, aby wyeliminować agresję, wzajemną niechęć, rywalizację, manipulację.
Bardzo dziękujemy Paniom prowadzącym za dzisiejsze warsztaty.