Klasa 8b wzięła udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu. MUZEUM SZKOLE” przygotowanym dla uczniów przez Muzeum Wsi Lubelskiej. W ramach programu została opracowana 2,5-godzinna ścieżka tematyczna, składająca się z pięciu ok. 25-minutowych stanowisk. Podczas warsztatów wykorzystywano tradycyjne narzędzia. Na poszczególnych, specjalnie przygotowanych na ten dzień zajęciach zaprezentowane zostały dawne zawody – najpierw uczniowie mieli okazję zobaczyć jak kiedyś robiło się kaszę, mąkę, jak działał wiatrak. Uczestniczyliśmy w procesie pieczenia podpłomyków w piecu dawnej chaty, oraz degustację gorących wypieków. Przenieśliśmy się również w dawny świat muzyki i instrumentów muzycznych, a na koniec uczniowie mieli okazje nauczyć się szydełkować i o dziwo większym zainteresowaniem cieszyło się to u chłopców, którzy wspólnymi siłami wykonali bransoletkę dla swojej wychowawczyni!
Na chwilę przenieśliśmy się w dawne czasy i przypomnieliśmy sobie naturalny rytm życia i ciężką pracę na wsi bez pomocy mechanicznych urządzeń i technologii. Ta lekcja żywej historii była ciekawym doświadczeniem!