W dniu dzisiejszym uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez licealistów realizujących projekt EUREKO w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Licealiści, po krótkiej prezentacji i omówieniu znaczenia segregacji odpadów, przeprowadzili praktyczny sprawdzian rozdzielania śmieci do różnych pojemników – uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.  Dzieci, przy pomocy uczestników projektu, stworzyły też mapę myśli o ekologii. Podczas tego spotkania uczniowie zostali nagrodzeni za wykonanie plakatów o treści ekologicznej. Ochrona naturalnego środowiska jest bardzo ważna dla naszej egzystencji na Ziemi, dlatego młodzi ludzie interesują się tym zagadnieniem i dzielą się zdobytą wiedzą z innymi.