21 grudnia 2017 r. w klasach szóstych odbyły się zajęcia, które poprowadzili przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uczniowie mieli okazję dokładniej poznać historię niektórych obiektów naszego miasta. Lublin jest miejscem o bogatej historii, pokazującej, iż wiele budynków kiedyś istniejących, pozostawiło po sobie ślad, na przykład w nazwach ulic. Istotnym jest fakt, że szkoła urszulańska również znajduje się w zabytkowym gmachu o statusie zabytku. Uczniowie mieli okazję konkurować, pracując w grupach, o miano najlepszego znawcy zabytków Lublina. Warto dodać, iż obecnie panuje trend, by ważne i historyczne budynki zachowały swoją bytność poprzez lokowanie w nich różnego rodzaju instytucji. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublin.