Exif_JPEG_420

W miniony poniedziałek kl. 4b wzięła udział w warsztatach edukacyjnych poświęconych historii naszego miasta Lublina. Koza Ulka przybliżyła nam historię lubelskiego herbu i legendy związane z naszym grodem. Mieliśmy także okazję zobaczyć jak zmieniały się wizerunki lubelskiej pieczęci oraz mogliśmy samodzielnie wykonać pieczęć z wizerunkiem
koziołka. Dodatkową atrakcją był konkurs dojenia kozy – nasz najszybszy kolega w ciągu 20 sekund wydoił 700 ml „mleka”. Doświadczyliśmy godziny dobrej nie tylko wiedzy ale i zabawy.