Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka,
zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach
podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania
opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie
lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie
epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które
pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych
zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek
opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie
internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe
informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości
pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji
epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora
szkoły.

Uczniu,
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są
duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra
handlowe);
 przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni
wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub
rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy
epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
przebywasz.

Szanowni Państwo,
prosimy o stały kontakt przez e-dziennik z nauczycielami w celu samodzielnej pracy uczniów w domu z materiałami wysyłanymi przez nauczycieli.