22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Nie mogło zabraknąć tak ważnego tematu
w świetlicy. Nasi uczniowie z zainteresowaniem i z zaangażowaniem chętnie uczestniczyli
w przygotowanych dla nich zajęciach. W rozmowie z dziećmi i prezentacji  poruszono najważniejsze tematy związane z rolą wody w życiu człowieka i planety. Uczniowie odkrywali, że troska o jakość wody i odpowiedzialne korzystanie z niej ma ogromne znaczenie, dlatego tak ważne jest oszczędzanie wody na co dzień. Podsumowaniem zajęć było stworzenie „projektów piktogramów przypominających o oszczędzaniu wody”.
Uczniowie klas II i III podzieleni na grupy, chętnie współpracowali ze sobą w tworzeniu projektów, które na zakończenie zajęć zaprezentowali swoim kolegom.