Tym razem uczniowie klas trzecich poznali drogę jaką pokonuje kranówka. Dowiedzieli się skąd bierze się woda w kranie i gdzie trafia, gdy już z niej skorzystamy. Wspólnie wypracowali sposoby na jej oszczędzanie. Na zakończenie wykonali bardzo prosty,
ale niezwykle skuteczny filtr do wody. Poniżej efekty ich pracy.
Warsztaty zostały zrealizowane przez p. Katarzynę Wrzos w ramach projektu
„Ekologia jest Fajna!” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.