3 października 2017 r.klasa 5b wybrała się na zajęcia do Strefy Wysokich Lotów. Była krótka rozgrzewka, trochę ćwiczeń doskonalących zdobyte już umiejętności oraz dużo swobodnego i twórczego latania. Wszystkich, którzy jeszcze nie odwiedzili SWL, zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji zajęć.