Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby Jezus Chrystus, który pokonał śmierć, wniósł w nasze serca pokój i nadzieję, dawał siłę do pokonywania własnych słabości i błogosławił na każdej życiowej drodze.
Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy wszelkie mroki naszego życia i sprawi, że staniemy się „strażnikami poranka” potrafiącymi dostrzec w codzienności znaki Zmartwychwstałego Pana.
Niech nadchodzące Święta będą czasem wytchnienia i prawdziwej radości w gronie najbliższych.
Z darem modlitwy
społeczność Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie