W piątkowe przedpołudnie zgromadziliśmy się w auli szkolnej na wielkanocnych życzeniach.
W tym roku w refleksji poprzez Triduum Paschalne poprowadziła nas klasa 4a wraz
z wychowawczynią p. Katarzyna Jaworską. Dziękujemy za przypomnienie fundamentalnych prawd związanych z dziełem odkupienia. Wszystkim życzmy doświadczenia radości płynącej ze zmartwychwstania. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy wszelkie mroki naszego życia!