Wczoraj rozpoczęliśmy Wielki Post. Chcemy go w tym roku przeżyć wspólnie razem z Janem Pawłem II, który już niedługo, to jest w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zostanie kanonizowany. Kanonizacja. Czyli coś więcej aniżeli wskazanie na kolejnego orędownika w niebie. Święci nie są po to, by ich podziwiać; są po to, by ich naśladować. Kościół chce w Janie Pawle II pokazać wzór na dzisiejsze czasy. Wzór. Ktoś, kogo chcę poznać i naśladować. Już podczas Jego pogrzebu ludzie wołali „Santo subito!” co znaczy ” Święty natychmiast!” Jan Paweł II sam promieniował świętością i innych do tego zachęcał. Często wołał: ” Nie lękajcie się być świętymi!”, „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Ojciec Święty pielgrzymował po świecie, spotykał się z ludźmi, mówił im o miłości Boga i uczył jak żyć, by zostać świętym.
W tych tygodniach poprzedzających kanonizację Jana Pawła II, trzy razy w tygodniu będziemy wsłuchiwać się w krótkie relacje z różnych pielgrzymek Ojca Świętego chcąc w ten sposób przypomnieć sobie Jego nauczanie. Prośmy Go o pomoc, by pomógł nam dobrze wykorzystać okres Wielkiego Postu i jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa.