Dla każdego z nas Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem absolutnie wyjątkowym. Kolejny raz mogliśmy w tym dniu podzielić się opłatkiem i posłużyć przy wigilijnym stole osobom, których ścieżki życia pogmatwały się przez chorobę, niepełnosprawność, bezdomność, samotność, uzależnienie czy nadmierne ubóstwo. Wigilia Miłosierdzia została zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, a nasi uczniowie i absolwenci służyli jako wolontariusze. Był to ważny moment, w którym mogliśmy spotkać się z uczestnikami Wigilii jako z braćmi i siostrami. Pomagając otrzymaliśmy szansę na głęboką refleksję i spotkanie z Jezusem, który urodził się w warunkach niezwykle ubogich, a jednak przyniósł nam największe bogactwo – miłość, pokój, zbawienie.