Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiosna ach to ty”. Tematem prac konkursowych jest oczywiście wiosna oraz jej oznaki w przyrodzie. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu A3, dowolną techniką (może być kredka pastelowa, świecowa, wydzieranka, farba akwarelowa i inne, możliwość łączenia technik) bez sypkich dodatków. Oceniane będą: zgodność z tematem konkursu, oryginalność i kreatywność pomysłu, walory artystyczne, samodzielność wykonania pracy – regulamin konkursu. Prace należy składać u nauczycieli świetlicy do 15 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26.04.2019 r. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs to p. Beata Król i p. Elżbieta Kołodziejczyk. Serdecznie zapraszamy!