3 maja jest datą znaczącą w historii Polski. Kształtuje ona symbol jedności narodu oraz chęci podjęcia zmian, które pod koniec XVIII wieku miały uratować Rzeczpospolitą. Historia pokazała jednak, że stało się inaczej. W roku 1975 Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Pomimo klęski, naród zdołał jednak zachować swoją tożsamość, która mogła przetrwać pod dachami dworów – symboli polskości. Podobnie jest też w przypadku 3 maja. Jest to data, która kojarzy się z wolnością oraz zwycięstwem słusznej idei, odnoszącej się do patriotyzmu. Dzisiaj, tj. 28 kwietnia 2016 r., społeczność szkolna miała niewątpliwą przyjemność obejrzeć apel z okazji uchwalenia Konstytucji roku 1791. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Donaty Garbali oraz p. Małgorzaty Świecy przygotowali występ słowno – muzyczny, który uświadomił nam ważności tegoż święta. Podczas apelu usłyszeliśmy również najważniejsze informacje na temat 1050. rocznicy Chrztu Polski, która przypada na ten rok. Oba te święta są symbolami naszej jedności oraz chrześcijańskiego ducha narodu.