Okres poświąteczny w kościele katolickim wiąże się z wizytami duszpasterskimi. Jest to powszechna praktyka, która ma na celu poświęcenie domostw. Także w naszej szkole miała miejsce tak zwana kolęda. Dzisiaj, tj. 9 stycznia 2017 r., o godzinie 8.00 ksiądz Piotr Drozd (nasz szkolny dyszpasterz) wraz z s. Moniką Orzechowską i uczniami rozpoczął błogosławieństwo budynku. Każde pomieszczenie doświadczyło dzisiaj wody święconej. Sale lekcyjne oraz korytarze zostały napełnione wonią kadzidła. Obowiązkowym elementem wizyty duszpasterskiej było znaczenie kredą drzwi. Kreda ta została poświęcona w Święto Trzech Króli. Oczywiście poświęceniu sal lekcyjnych towarzyszyła modlitwa za tych, którzy z nich korzystają, by przez cały rok towarzyszyło Boże błogosławieństwo.