Uczniowie klas siódmych na ostatnich lekcjach chemii poznają składniki powietrza – otaczającej nas mieszaniny jednorodnej gazów. Znają już właściwości tlenu, tlenku węgla (IV) i gazów szlachetnych. Dziś uczniowie klasy 7b poznali kolejny składnik powietrza – wodór. Pracując w grupach, po zapoznaniu się z instrukcją wykonania doświadczenia, otrzymywali wodór w prostej reakcji kwasu solnego z magnezem, a następnie spalali ten gaz. Spalaniu wodoru zmieszanego z powietrzem towarzyszy charakterystyczny dźwięk – to cecha właściwa tylko dla tego gazu.
Samodzielna praca uczniów sprzyja nie tylko efektywności ich pracy, ale też daje zwykłą radość poznawania świata, która wpływa na lepsze zapamiętywanie.
Chemia jest fajna!