WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNO  DZIECKA”
Edycja I – „Opowiem Ci o radości” 

Szkoła nasza jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Bibliotek Pedagogiczna im. KEN oraz Wydział Artystyczny UMCS. Chcemy poprzez ten konkurs zwrócić uwagę na Dziecko i jego spojrzenie na świat. Zobaczyć, jak ono interpretuje widzianą rzeczywistość biorąc do ręki pędzel czy kredkę. Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII, aby przedstawili to w sposób plastyczny. Tegoroczny temat to: „Opowiem Ci o radości”, który mówi o tym, co Dziecku sprawia radość i kiedy na jego twarzy pojawia się uśmiech. Niech Wasze prace plastyczne będą tego ilustracją!
Serdecznie zapraszamy!
Regulamin – WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNO DZIECKA”