Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Dziecka” został rozstrzygnięty!

Przedstawiamy Państwu wyniki IV edycji zatytułowanej „Moja rodzina źródłem czynienia dobra”. Wszystkim młodym twórcom dziękujemy! Ich prace są piękne, oryginalne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Bibliotek Pedagogiczna im. KEN, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Artystyczny UMCS.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

dr hab. Agnieszka Zawadzka – Instytut Sztuk Pięknych UMCS – Katedra Grafiki Warsztatowej

mgr Renata Szuryga – instruktor sztuk plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury – Świdnik

mgr Joanna Tarasiewicz – kierownik Działu Wspomagania i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

mgr Natalia Prokopiak-Latosińska – nauczyciel zajęć plastycznych w MDK „Pod Akacją”

Koordynatorzy  konkursu:

mgr Joanna Frydrych-Staszczak – nauczyciel plastyki w SPSUUR Lublin,

mgr Małgorzata Szponar – nauczyciel bibliotekarz w SPSUUR Lublin.

W ocenie prac konkursowych ważna była: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, powiązanie koncepcji plastycznej z tematem konkursu oraz estetyka i samodzielność wykonania pracy plastycznej.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Dziecka” IV edycja – laureaci

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy podjęli trud wykonania oryginalnych i niepowtarzalnych prac. Dziękujemy również Rodzicom i Nauczycielom, którzy motywowali swoich podopiecznych.

Prace laureatów

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 4.06.2024, we wtorek o godz. 10.00 w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, przy ul. Narutowicza 8.
Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 29.05.2023 do godz. 15.00 na adres j.frydrych@urszulanki.lublin.eu

Do zobaczenia!

Dziękujemy Naszym Sponsorom za ufundowanie nagród!

– Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

– Rada Rodziców SP Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie