Wrzesień minął w świetlicy bardzo szybko, może dlatego, że był miesiącem intensywnym i energicznym dla wszystkich. Nowi koledzy i koleżanki, nowe koła zainteresowań, ale i nowe zajęcia w świetlicy. W tym roku szkolnym uczniów przywitał zmieniony plan zajęć świetlicowych. Każdy dzień jest inny i tak: poniedziałki to Dni Pasji, wtorki to spotkania z książką, środy są dniami wolnymi od zajęć tematycznych, ale są to też Dni Eksperta, kiedy chętni uczniowie mogą prowadzić zajęcia na interesujący ich temat.
W czwartki spotykamy się na zajęciach wychowawczych, podczas których będziemy szczególnie skupiać się na tym, jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze bez przemocy.
Piątki są Dniami bajkowo- filmowymi, cieszącymi się nieustającą popularnością.
Oczywiście w naszej świetlicy nie brakuje też wyjść na powietrze, tak bardzo potrzebnych do rozwijania nie tylko sprawności fizycznej, koordynacji, ale i poprawy koncentracji uwagi i myślenia. “Ruch zakotwicza myśl”, więc korzystamy z każdej możliwości, aby go zaznać.
We wrześniu rozpoczęły się też cykliczne wizyty gości ze Stowarzyszenia “Terraz Senioras” wraz z Czupiradełkiem, tytułowym bohaterem spektakli pt.”Czupiaredłko dla Niepodległej”. Tematyka przedstawień dotyczy ważnych wątków, związanych z naszą Ojczyzną, która w tym roku obchodzi 100- lecie Odzyskania Niepodległości.
Przed nami październik, zapowiadający się równie ciekawie.