Podczas dzisiejszej modlitwy porannej szczególnie modliliśmy się za S. Przełożoną Benignę Kanię, która została mianowana, przez Matkę Generalną ze swoją Radą, nową Przełożoną Prowincjalną Polskiej Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej. Ciesząc się obecnością Siostry wśród nas złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia i zapewniliśmy Ją o naszej pamięci w modlitwie. Siostra rozpocznie swoją misję pod koniec maja br.