Nauczanie zdalne oraz to, że spędzamy teraz bardzo dużo czasu w swoich domach wcale nie oznacza, że nie można przejawiać postawy SERVIAM. Wręcz przeciwnie!
Aktualna sytuacja mobilizuje nas do poszukiwania nowych, kreatywnych rozwiązań, dzięki którym można „służyć” na rzecz innych nawet on-line. Wiele pomysłów padło dziś podczas spotkania naszego Samorządu Uczniowskiego z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek z Krakowa. Cieszymy się, że możemy się nawzajem inspirować i dzielić pomysłami. Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej współpracy!