Listopad jest miesiącem zadumy. Wspominamy w tym okresie wszystkich, którzy odeszli. Na szczególną uwagę zasługują bohaterowie narodowi i żołnierze. Dzięki ich poświęceniu, możemy żyć w wolnej Polsce. Dzisiaj klasa 6A wraz z p. Mateuszem Dąbrowskim i
p. Małgorzatą Król – Momot udali się na Cmentarz przy ul. Lipowej. To najstarsza nekropolia w Lublinie, gdzie stoją pomniki poległych w trakcie I i II wojnie światowej, podczas powstania styczniowego, w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas rzezi wołyńskiej i w zbrodni katyńskiej. Pod wszystkimi miejscami pamięci pojawił się znicz i zrodziła się refleksja nad ideą poświęcenia życia w walce o wolną Polskę.