26 sierpnia 2021 roku w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie odbyło się wyjątkowe spotkanie z absolwentami szkół urszulańskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani sędzia Ewa Korolko, siostra Aleksandra Witkowska oraz przedstawiciele pierwszych absolwentów naszej szkoły po wznowieniu działalności placówki w 2008 roku – Julia Dobosz oraz Kacper Lipski. Spotkanie w ramach Rady Pedagogicznej miało na celu konfrontację wychowania szkolnego w przeszłości i współczesności. Nauczyciele mieli okazję posłuchać wielu ciekawych wspomnień z okresu powojennego, kiedy do szkół urszulańskich uczęszczały absolwentki starszego pokolenia oraz refleksji przedstawicieli młodszego pokolenia dotyczących ich doświadczeń jako uczniów naszej szkoły. Wśród priorytetów, które były i nadal są drogowskazem w szkołach urszulańskich znalazły się: poczucie bezpieczeństwa uczniów, indywidualna troska wychowawców i nauczycieli o dobro ucznia, atmosfera sprzyjająca rzetelnej nauce i zdobywaniu wiedzy, jak również wiele okazji do integracji społeczności szkolnej. Doskonałym podsumowaniem spotkania okazały się słowa siostry Aleksandry Witkowskiej, która wspomniała, że pamięć o tradycji jest wartością, do której zawsze powinniśmy wracać.