Po modlitwie porannej poznaliśmy dziś wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach oddano 332 karty do głosowania, w tym 22 uznano za nieważne. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas II-VIII, którzy mogli wybrać spośród siedmiu kandydatów jedną osobę. Trzecie miejsce i funkcja Skarbnika przypadła Franciszkowi Kwiatkowskiemu z klasy 7b. O funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu zadecyduje II tura wyborów, ponieważ różnica głosów pomiędzy uczniami, którzy otrzymali największe poparcie była minimalna! Do kolejnej tury wyborów, które odbędą się w czwartek 4 października przygotowują się Marta Steuden z klasy 8b oraz Mateusz Lisowski z klasy 6b. Serdecznie im gratulujemy!