W ramach realizacji projektu „Ekologia jest fajna!” uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w konkursie literackim „Zielona bajka”. Celem tego konkursu było promowanie zachowań przyjaznych dla środowiska naturalnego, uświadomienie wpływu każdego człowieka na przyrodę oraz pobudzanie kreatywności literackiej uczniów.
Wyniki konkursu prezentują się następująco:
Laureaci:
Kinga Wojno 6b
Krzysztof Czerwiński 7b
Julia Frydrych 6b
Maksymilian Orzeł 6b
Jan Pieczykolan 6b
Hanna Buksińska 6b
Wyróżnieni:
Konrad Wojno 7b
Tymoteusz Saj 7b
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konkursy zostały przeprowadzone w ramach projektu „Ekologia jest fajna!”, przedsięwzięcia dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Koordynatorkami projektu są p. I. Jagła-Izdebska oraz p. B. Szypuła.