Dzielnie pracowali trzecioklasiści przygotowując się do konkursu z Pisma Świętego.
Wyniki są uwieńczeniem trzech lat zbliżania się do Boga przez lekturę tej Księgi.
Laureatami zostali:
Rita Borkowska, która otrzymała I miejsce w Polsce,
Hanna Kwaśniewska i Barbara Wojtasik-II miejsce,
Maria Skowyra-III miejsce,
Faustyna Krajewska i Urszula Ciszewska IV miejsce.
Wyróżnieni są: Natalia Warchulińska, Alicja Wnuczek, Michał Koper i Martyna Zięba.

Wszystkim wygranym i uczestniczącym w konkursie gratulujemy.