Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie” 2023 organizowany przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie i Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej został rozstrzygnięty.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Członkowie komisji konkursowej:

   1. Pani dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – adiunkt dydaktyczny, reprezentująca Wydział Chemii UMCS w Lublinie,
   2. Pani dr Wiesława Ćwikła-Bundyra – starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, reprezentująca Wydział Chemii UMCS w Lublinie,
   3. Pan dr Dariusz Kiszczak – reprezentujący Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
   4. Pan Michał Marciniak – Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, reprezentujący Biuro Poselskie Pana Krzysztofa Hetmana,
   5. Pani Beata Pikul – nauczycielka fizyki Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,
   6. Pani Katarzyna Markowska – nauczycielka biologii i chemii Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie,
   7. Pani Lidia Zimoląg – nauczycielka fizyki SPSUUR w Lublinie,
   8. Pani Agnieszka Pawelec – nauczycielka języka polskiego SPSUUR w Lublinie.

Kryteria oceny prac to, zgodnie z regulaminem konkursu, poprawność merytoryczna, wartość naukowa, bezpieczeństwo zachowane podczas wykonywania doświadczenia, oryginalność pracy oraz związek z codziennym życiem. Ponieważ to konkurs filmowy, komisja przyglądała się także umiejętnościom tworzenia filmu (scenariusz, montaż, dźwięk).

LAUREACI (kolejność wg liczby uzyskanych punktów):

1. Lena Kowalska, Bartosz Palak, klasa 7, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, opieka merytoryczna: Iwona Jagła-Izdebska, Bożena Szypuła
link do filmu „Witamina C”: https://drive.google.com/file/d/1LlaZ1JL1-1aANTLdGPx04dAY6tpfEp9l/view?usp=sharing

2. Karol Werelich, Zuzanna Frydryczak, klasa 8, Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach, opieka merytoryczna: Agnieszka Polkowska-Nowakowska
link do filmu „Co się kryje w środku baterii?”: https://drive.google.com/file/d/1WU3a2k4jNvQVVJb_GM4JtxcWuwaZfvRR/view?usp=sharing

3. Błażej Sowa, klasa 7, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, opieka merytoryczna: Katarzyna Zelek
link do filmu „Ogród chemiczny”: https://www.youtube.com/watch?v=MvJYGuG_gh4

4. Wiktor Wardziak, klasa 8, Szkoła Podstawowa AMS we Wrocławiu, opieka merytoryczna: Jarosław Wardziak
link do filmu „Nartnik vs deszcz”:  https://drive.google.com/file/d/1fu5WOjkb9V89rekEwmco7XUCUK8gUDRK/view?usp=sharing

5. Miłosz Gargula, klasa 5, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, opieka merytoryczna: Wiesława Larwa
link do filmu „Ramię hydrauliczne”: https://drive.google.com/file/d/1iSIy54UrosmiB3uySUW3wpY678m-xlhW/view?usp=share_link

6. Mikołaj Wołosz, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, opieka merytoryczna: Sylwia Satowska
link do filmu „Dlaczego zepsute mięso świeci?”: https://youtu.be/8g_SBdcGv3Y

7. Małgorzata Zych, Maciej Mruk, klasa 7, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach, opieka merytoryczna: Joanna Zaucha
link do filmu „Bezwładność cieczy”: https://drive.google.com/file/d/1gjGeWrSpdFRJThB835Batnq7RAo7_mVB/view?usp=sharing

8. Jakub Knapek, klasa 8,  Szkoła Podstawowa im. Por. Piotra Olka ps. Gołąb w Kobylanach, opieka merytoryczna: Piotr Drab
link do filmu „Silnik jednobiegunowy”: https://drive.google.com/file/d/1OzrO_pKTfzRoz9b0UMckVukv0cXeb-1k/view?usp=sharing

9. Faustyna Karaś, klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach, opieka merytoryczna: Urszula Dudek
link do filmu „Jak powstaje tęcza?”: https://spolszynyedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fkaras_spolszynyedupl_onmicrosoft_com/EWaAKrBKmCtEsNLIy9kP7DgBmO6joj1mVwc87EoTLNxdrg

10. Oliwia Kryńska i Natalia Matysek, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca w Lublinie, opieka merytoryczna: Małgorzata Kalisz
link do filmu „Smog zimą i latem”: https://drive.google.com/file/d/1Hq7dAGH07Mb2ZHagqXj6KXvSDQVIagtO/view

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu i ich opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie prac, kreatywność przy wyborze doświadczeń, troskę o bezpieczeństwo ich przeprowadzania oraz za zaprezentowanie szerokiego wachlarza swoich „filmowych” umiejętności.
Najlepszym – serdecznie gratulujemy!!!

Koniecznie zobaczcie nagrodzone prace!

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom odbędzie się 16.06.2023 o godz. 10.30 w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 8 w Lublinie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 12.06.2023 na adres iji@urszulanki.lublin.eu.