Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie” 2022 organizowany przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie i Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej został rozstrzygnięty.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Członkowie komisji konkursowej:

  1. Pan dr Waldemar Berej – starszy wykładowca, kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki, reprezentujący Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie,
  2. Pani dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – adiunkt dydaktyczny, reprezentująca Wydział Chemii UMCS w Lublinie,
  3. Pan Krzysztof Staruch – dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
  4. Pan Michał Marciniak – Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, reprezentujący Biuro Poselskie Pana Krzysztofa Hetmana,

  5. Pani Beata Pikul – nauczycielka fizyki Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,

  6. Pani Katarzyna Markowska – nauczycielka biologii i chemii Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie,
  7. Pani Katarzyna Jaworska – nauczycielka biologii i geografii SPSUUR w Lublinie,
  8. Pani Agnieszka Pawelec – nauczycielka języka polskiego SPSUUR w Lublinie.

W V edycji naszego konkursu nadesłano 82 filmy z 12 województw. Kryteria oceny prac to, zgodnie z regulaminem konkursu, poprawność merytoryczna, wartość naukowa, bezpieczeństwo zachowane podczas wykonywania doświadczenia, oryginalność pracy oraz związek z codziennym życiem. Ponieważ to konkurs filmowy, komisja przyglądała się także umiejętnościom tworzenia filmu (scenariusz, montaż, dźwięk).

LAUREACI (kolejność wg liczby uzyskanych punktów):

1. „Dlaczego niebo jest niebem”, Bolesław GłówczykWojciech Szmit, klasa 8
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
opieka merytoryczna: Sylwia Meronk-Pycek
film: https://drive.google.com/file/d/1yh8jwqaMPI3OdhxknLIcrR3uYkfo5cp0/view?usp=sharing

2. „Elektrownie pracujące w oparciu o odnawialne źródła energii”, Jakub Odrzywolski, klasa 8
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zabierzowie
opieka merytoryczna: Anna Ochel, Angelika Odrzywolska
film: https://drive.google.com/file/d/1Km2MyXJK0dYdfSZMXetfWjykc1XzJrON/view?usp=sharing

3. „Spektroskop, czyli jak rozszczepić światło”, Joanna Haberko, klasa 8
Szkoła Podstawowa Nr 159 ss. Urszulanek UR w Krakowie
opieka merytoryczna: Jakub Haberko
film: https://youtu.be/monyEtmJzsQ

4. „Tlenek węgla(IV) – właściwości, zastosowanie i wykrywanie”, Pola Chwalisz, klasa 7
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
opieka merytoryczna: Katarzyna Harasimowicz-Gąska
film: https://youtu.be/up5Fv45rX7M

5. „Które warzywa są najbardziej uwodnioneZuzanna Matyla, Antoni Sieniek, klasa 7
Szkoła Podstawowa w Liczu
opieka merytoryczna: Dorota Szul
film: https://youtu.be/7glWQRsKeN8

6. „Gorący lód”, Michał Królikowski, klasa 5
Szkoła Podstawowa w Sawinie
opieka merytoryczna: Renata Królikowska
film: https://www.youtube.com/watch?v=X0mWBRvUMy8

7. „Ciśnienie atmosferyczne”, Aleksandra Kamińska, klasa 6
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach
opieka merytoryczna: Aneta Kramarz
film: https://drive.google.com/file/d/17yDedVgqepWn2PZ4dATxM5LkJmyfxwDO/view?usp=sharing

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu i ich opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie prac, kreatywność przy wyborze doświadczeń, troskę o bezpieczeństwo ich przeprowadzania oraz za zaprezentowanie szerokiego wachlarza swoich „filmowych” umiejętności.
Najlepszym – serdecznie gratulujemy!!!

Koniecznie zobaczcie nagrodzone prace!

Koordynatorki Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”: mgr Iwona Jagła-Izdebska, mgr Katarzyna Jaworska, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, mgr Bożena Szypuła.